Odborné semináře - Výroba mléka nebo boj o přežití?

Ve dnech 6-8.11.2012 proběhly tři odborné semináře pod záštitou firmy Milkprogres – poradenství, s. r. o.  na téma „Výroba mléka nebo boj o přežití?

Seminářů v  České republice – v Rytířsku u Jihlavy a ve Věrovanech na Olomoucku, a na Slovensku v Nitře se zúčastnilo více jak 150 zájemců.

Účastnící si vyslechli přednášky:

  • Ing. Antonín Lopatář, Milkprogres – poradenství, s. r. o.   – Trendy ve výživě dojnic  na počátku 21. století
  • MVDr. Václav Osička, Milkprogres – poradenství, s. r. o.   – Jak to dělám já aneb spojení teorie s praxí
  • Ing. Jambor, Nutrivet -  Hodnocení hybridů kukuřice a výživná kvalita kukuřičné siláže
  • dr. Bengt Gertzell, Salinity – Použití správného konzervantu při výrobě objemných krmiv není náklad ale investice

Na jaro pro Vás firma Milkprogres – poradenství, s. r. o.  připravuje další seminář o problematice mastitid. O konkrétním termínu a místu konání vás budeme informovovat na těchto stránkách.

Odborné semináře- Výroba mléka nebo boj o přežití?← Zpátky